Statistika


                                            2020                2021         2022           2023


čtenáři celkem                      160                    156            181              180

čtenáři do 15 let                      37                     39            49                43

návštěvníci celkem               1 186                 1 202        1 615           1 797

počet výpůjček                  4 242                 4 475        5 004         4 602

přírůstek knih                        238                     211             194             225

knihovní fond celkem       18 584               18 794          1 898         19 061

MVS                                         24                      47             30               18

akce                                           6                        5               7                6