Statistika


                                            2020                2021


čtenáři celkem                      160                    156

čtenáři do 15 let                      37                     39

návštěvníci celkm               1 186                  1 202  

počet výpůjček                  4 242                 4 475

přírůstek knih                        238                     211

knihovní fond celkem       18 584               18 794   

MVS                                         24                      47

akce                                           6                        5