Historie knihovny

První knihovna v Sedlci-Prčici údajně vznikla již v roce 1888. Založil ji místní čtenářský a divadelní spolek. Knihovna se o několik let později přestěhovala přímo do budovy obecního úřadu. V souvislosti s bídou během 1. světové války musel být její provoz přerušen. Svou činnost obnovila až po skončení války.

Období první republiky bylo pro kulturní činnost i čtenářství velmi příznivé - v Sedlci-Prčici existovalo celkem pět knihoven. Největší patřící Osvětovému okresnímu sboru vlastnila přes 750 svazků. Další zdejší knihovny byly sokolské /627 sv./, obecní /230 sv./, republikového dorostu /58 sv./ a hasičská /43 sv./. Světová hospodářská krize způsobila nedostatek financí, knihovna OOS proto byla zredukována pouze na dva putovní soubory. V době kolem 2. světové války se zápisy v obecní kronice o knihovně nezmiňují.

Po úpravě fary v roce 1965 se knihovna přestěhovala právě sem. Roku 1971 byla profesionalizována, vedla ji paní Věra Prachařová.

Rok 1991 přinesl další stěhování knihovny - tentokrát do areálu mateřské školy, v té době jako knihovnice pracovala paní Zdeňka Dubská.

Během roku 2003 byly záznamy o knižním fondu převedeny do elektronické podoby, a proto mohlo být následně započato půjčování přes počítačový systém Lanius, který byl později nahrazen modernější verzí Clavius. Nyní má knihovna asi 18 tisíc svazků a vede ji paní Alena Lukašíková.