Služby


Služby, které poskytujeme našim čtenářům

  • půjčování knih a časopisů
  • obstarávání odborných knih a časopisů v rámci meziknihovní výpůjční služby (MVS)
  • zprostředkování výměnného souboru knih z MěK Benešov
  • rezervace požadované literatury osobně nebo e-mailem
  • elektronické vyhledávání knih v on-line katalogu
  • osobní asistence personálu knihovny při výběru knih

  • PC s připojením k internetu pro veřejnost
  • kopírování, tisk
  • besedy a soutěže pro žáky MŠ, ZŠ a DD