Ceník


Roční půjčovné

Dospělí    80,- Kč

Děti          30,- Kč

Studenti   40,- Kč

Důchodci  50,- Kč


Ceník ostatních služeb

Internet  každá minuta   1,- Kč

Tisk A4  černobíle  4,- Kč

Tisk A4 oboustranně 5,- Kč

Kopírování A4  jednostranně  4,- Kč

Kopírování A4 oboustranně   5,- Kč


MVS

poštovné dle aktuálního tarifu České pošty


Ostatní poplatky

Ztráta průkazu a vystavení duplikátu                          20,- Kč

Ztráta a poškození knihy         Aktuální cena knihy + 20,- Kč

Ztráta a poškození časopisu   Aktuální cena časopisu + 10,- Kč

Poškození čárového kódu knihy   10,- Kč

Poškození obalu   10,- Kč   

 

Poplatky z prodlení a upomínací dopisy

1. upomínka po 31 dnech i bez písemného upozornění          10,- Kč

2. upomínka po 31 dnech po písemném upozornění             30,- Kč

3. upomínka po dalších 31 dnech                                            50,- Kč

upomínací dopis sankční poplatek                                         100,- Kč

Pokud se čtenář nedostaví vůbec, řeší se vyřízení pohledávky právní cestou, rovněž se sankčním poplatkem 100 Kč.